Amazonite Stretch Bracelet

  • $18.00


8mm amazonite bead stretch bracelet.