Amazonite Stretch Bracelet

  • $16.00


8mm amazonite bead stretch bracelet.